Aktualności

Harmonogram dodatkowych kontaktów Nauczycieli z Rodzicami

I. Hańba:

wtorek: 12.30-13.00
piątek: 10.30-11.00

R. Granda

środa: 9.00-9.30
czwartek: 9.00-9.30

R. Leonkiewicz
środa: 10.00-11.00

B. Jakubowska
czwartek: 13.00-13.30
piątek: 11.00-11.30

J. Godzień-Wójcik
środa: 10.00- 11.00

M. Wiśniowska
poniedziałek: 12.30-13.30

Prosimy o wcześniejsze ustalenie terminu rozmowy.


II Wojewódzki Konkursu Plastyczny ILUSTRATOR „Przygody jeża spod miasta Zgierza” pod patronatem Starosty Powiatu Rzeszowskiego i Wójta Gminy Krasne.

Konkurs jest przeznaczony dla dzieci zamieszkałych na terenie Województwa Podkarpackiego w wieku:

– przedszkolnym (4-6 lat) – I kategoria,

– wczesnoszkolnym (I-III klasa szkoły podstawowej) – II kategoria.

Każdy z Uczestników może zgłosić do konkursu jedną indywidualnie wykonaną pracę.

Organizuje Biblioteka w Malawie.

Szczegóły w załączniku oraz na stronie https://gokkrasne.pl/?p=53499


SERDECZNIE ZAPRASZAMY do udziału w TRZECH ogólnopolskich KONKURSACH PLASTYCZNYCH!!!
Konkursy skierowane są do dzieci i młodzieży w wieku od 0 do 18 lat.
Każdy uczestnik (dziecko/młodzież) wykonuje tylko jedną pracę w ramach wybranego konkursu
wiec…jak tylko da radę…
to wykonuje na oddzielnych kartkach A4 trzy prace plastyczne o tematyce: PAŁACU, LIZAKA i RYBKI
w dowolnej technice płaskiej: rysowanie, malowanie, wyklejanie (z wyjątkiem technik nietrwałych, komputerowych, przestrzennych, z artykułów spożywczych).
W sumie każdy UCZESTNIK konkursów może otrzymać: 3 DYPLOMY i 3 BILETY WSTĘPU
… a Opiekunowie prac nadesłanych Pocztą Tradycyjną otrzymają: 3 Podziękowania
Ponadto w trzech kategoriach wiekowych w każdym z konkursów zostanie przyznana atrakcyjna NAGRODA GŁÓWNA
Zachęcamy do udziału w kilku trwających jednocześnie konkursach plastycznych ogłoszonych przez organizatora z zachowaniem oddzielnego sposobu nadsyłania.
Każda placówka może przysłać nieograniczoną liczbę prac i każda praca będzie oceniana indywidualnie!
Malujemy-rysujemy prace plastyczne:
„Mój Pałac Marzeń” – dla HISTORYCZNY PARK ROZRYWKI Gorlice (termin do 31.01.2024r.)
„Mój wymarzony Lizak” – dla MUZEUM LIZAKA Jasło (termin do 28.02.2024r.)
„Moja wymarzona Złota Rybka” - dla MUZEUM ZŁOTEJ RYBKI Krzemienna (termin do 31.03.2024r.)
Szczegóły i wymogi formalne w Regulaminach konkursów oddzielnie dla PAŁACU, LIZAKA i RYBKI (w załączeniu).
Serdecznie zachęcamy!!!
http://www.uschabinskiej.pl
Telefon w sprawie konkursu: 510 925 000 E-mail w sprawie konkursu: konkurs@uschabinskiej.pl
E-mail w sprawie rezygnacji z otrzymywania informacji: stop@uschabinskiej.pl

 

 

 Kampania „Wybieraj bezpieczną żywność”

Dzień dobry,

Trwa kampania „Wybieraj bezpieczną żywność”, która realizowana jest przez EFSA we współpracy z Państwową Inspekcja Sanitarną na terenie województwa. Celem akcji jest zachęcenie do dokonywania świadomych wyborów żywieniowych oraz zwiększenie wiedzy na temat roli nauki w zapewnieniu bezpieczeństwa żywności. Kampania jest skierowana dla osób w wieku 25-45 lat ze szczególnym uwzględnieniem kobiet i młodych rodziców. W związku z powyższym zwracam się z prośbą o przekazanie informacji oraz materiałów, które znajdują się w załączeniu rodzicom. Chętne osoby, które chciałaby dostać ulotki i plakaty w formie wydruku zapraszamy do PSSE w Jaśle, ul. Koralewskiego 13, pok. nr 6

Posiadamy również 3 prezentacje multimedialne o następujących tematach:

- „Jak czytać etykiety produktów żywnościowych? – informacje dot. żywności i alergenów”

- „Higiena żywności”

- „Substancje dodatkowe do żywności”

Jeśli ktoś z Państwa byłby zainteresowany zapraszamy do kontaktu: tel. 13 446 30 08

Więcej informacji również na stronach:

https://campaigns.efsa.europa.eu/EUChooseSafeFood/#/index-pl

https://www.facebook.com/sanepidjaslo

--

Z poważaniem

Patrycja Janas-Litwa

Sekcja Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Jaśle

tel. 13 446 30 08 wew. 26


  • Podajemy Numer Dziecięcego Telefonu Zaufania Rzecznika Praw Dziecka 800 12 12 12, pod którym także dyżuruje psycholog biegle posługujący się językiem ukraińskim (można też uzyskać wsparcie w języku rosyjskim). 

https://brpd.gov.pl/2022/03/07/w-kazdy-poniedzialek-dyzur-prawnika-specjalisty-do-spraw-uchodzcow-i-cudzoziemcow/


Temat: Ogólnopolski konkurs plastyczny

 

  W związku z Międzynarodowym Dniem Postaci z Bajek, który jest obchodzony 5 listopada, zapraszamy uczniów szkół podstawowych i przedszkoli do udziału w  ogólnopolskim konkursie artystycznym  " ZNACZEK BAŚNIOWY NA PRZYGODĘ GOTOWY  "  pod  honorowym patronatem Podkarpackiego Kuratora Oświaty i Burmistrza Ropczyc. Na zwycięzców czekają nagrody!
 

Szkoła Podstawowa im. Baśni Polskiej w Niedźwiadzie Dolnej

Tel. kom. 17 22 13 393

W załączniku regulamin konkursu

IV POWIATOWE ZAWODY ROWEROWE
O PUCHAR STAROSTY JASIELSKIEGO

Umieszcz – 2 października 2023 r.


1. Cel zawodów:

Popularyzacja i propagowanie kolarstwa i turystyki rowerowej wśród dzieci i młodzieży oraz upowszechnianie zdrowego stylu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji na terenie powiatu jasielskiego.


2. Organizator:

  • Niepubliczny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Umieszczu,
  • Zarząd Powiatu Jasielskiego w Jaśle,
  • GOK w Tarnowcu,
  • Ochotnicza Straż Pożarna w Umieszczu,
  • Sołtys wsi Umieszcz Jan Muzyka.
  • Koło Gospodyń Wiejskich w Umieszczu
  • Szkolna Kasa Oszczędności przy SP w Umieszczu


3. Termin zawodów: 02.10.2023 r.


4. Miejsce zawodów: Umieszcz – Podlas.
5. Program zawodów:
godz. 8:45- zbiórka przy szkole w Umieszczu, weryfikacja zgłoszeń,
godz. 9:00 - otwarcie zawodów
godz. 9:15 - wspólne przejście na miejsce zawodów

godz. 9.30 – starty kolejnych kategorii
godz. 12:00 - dekoracja, zamknięcie zawodów (przy szkole)

6. Kategorie wiekowe:
● I kategoria „maluchy” 3,4,-latki
● II kategoria (dziewczęta i chłopcy) 5, 6 -latki
● III kategoria (dziewczęta i chłopcy) klasa 1- 2
● IV kategoria (dziewczęta i chłopcy) klasa 3-4
● V kategoria (dziewczęta i chłopcy) klasa 5 - 6
● VI kategoria (dziewczęta i chłopcy) klasa 7- 8
1) w przypadku zgłoszenia się z danej kategorii mniej niż 3 zawodników, organizatorzy zastrzegają sobie prawo łączenia kategorii;
2) w zawodach mogą wziąć udział wszyscy, którzy nie zajmują się kolarstwem zawodowo, ani nie są zrzeszeni w klubach sportowych.
7. Organizacja zawodów:
1) wyścigi przeprowadzone będą na drodze o nawierzchni asfaltowej;
2) dystans do pokonania od 300 m do 1000 m w zależności od kategorii wiekowej;
3) zwycięzcami we wszystkich kategoriach zostaną zawodnicy, którzy w najkrótszym;
czasie przejadą przewidziany dystans;
4) zwycięzca każdej kategorii otrzyma puchar;
5) w przypadku dużej liczby uczestników w danej kategorii rozgrywane półfinały.
8. Warunki uczestnictwa zawodnika jest:
1) zapoznanie się z niniejszym regulaminem i bezwzględne stosowanie się do jego
zapisów;
2) praktyczna umiejętność bezpiecznej jazdy rowerem;
3) posiadanie dobrego stanu zdrowia;
4) sprawny rower + kask;
5) zgoda rodziców na udział w zawodach oraz oświadczenie o braku przeciwwskazań
zdrowotnych do udziału w zawodach;
6) każdy zawodnik startuje na odpowiedzialność rodziców, którzy złożyli zgodę
i oświadczenie;
7) uczestnicy przyjeżdżają wraz z opiekunami na własny koszt;
8) organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas
dojazdu uczestników na zawody i powrotu z nich;
9) organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie
trwania zawodów;
10) organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie;
11) organizator nie ubezpiecza zawodników.
9. Uczestnikom zawodów zabrania się:
1) wyjazdu na trasę w czasie trwania przejazdu zawodników nie biorących udziału
w danej kategorii;
2) skracania trasy;
3) uczestnik ma obowiązek stosowania się do poleceń sędziów, osób kierujących
zawodami i osób odpowiedzialnych za zabezpieczenie;
4) nieprzestrzeganie w/w ustaleń będzie równoznaczne z dyskwalifikacją uczestnika.
10. Zgłoszenia proszę kierować do:
● Jarosław Muzyka tel. 661 011 201
● adres mail: umieszcz.nzs@onet.pl;
● z podaniem liczby dzieci i uwzględnieniem kategorii;
● termin zgłoszenia do 27 września 2023 r. do godz. 13:00.
11. Postanowienia końcowe:
Zawody odbędą się tylko przy sprzyjających warunkach atmosferycznych.
W razie deszczu zawody zostaną zorganizowane 9  października 2023 r.
ZAPRASZAMY!

   Ciasteczka! Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Polityka cookies