Historia

Placówka wychowania przedszkolnego w Tarnowcu rozpoczęła swoją działalność 1 września 1970 r. w budynku Szkoły Podstawowej. Otwarcia dokonała dyrektor Janina Radoń, która jako jedyna siła pedagogiczna rozpoczęła tamże pracę. Początkowo przedszkole było czynne 5 godzin dziennie z wydawanym 1 posiłkiem gorącym. W roku 1974 nastąpiło przeniesienie przedszkola do wyremontowanego starego budynku szkolnego. Pracę przedszkola przedłużono do 9 godzin dziennie.

W dalszych latach przedszkole zostaje przemianowane na dwuoddziałowe typu wiejskiego. W roku 1982 po przejściu na emeryturę p. Janiny Radoń stanowisko dyrektora obejmuje p. Krystyna Michalska. Dzięki staraniom nowej pani dyrektor polepszeniu ulega baza materiałowa (m. in. bieżąca ciepła i zimna woda, nowe, estetyczne sanitariaty, nowe okna, meble kuchenne, szatnia grupy młodszej, zabawki, sprzęt ogrodowy) . W związku z potrzebą środowiska na zwiększenie w przedszkolu miejsc dla dzieci, we wrześniu 1988 powstaje dodatkowo trzeci oddział. W 2002 r. po przejściu dyrektor K. Michalskiej na emeryturę stanowisko to obejmuje p. Teresa Polak. Pod jej kierownictwem, przy współpracy z Radą Gminy z panem Wójtem Krzysztofem Szajnickim na czele przedszkole zyskuje nowy, świeży wygląd. Zmieniony zostaje dach, elewacja zewnętrzna, zainstalowane zostaje centralne ogrzewanie, wyremontowano sale zabaw, zaś do stołówki zakupiono nowoczesny sprzęt kuchenny. Dzięki funduszom sponsorów Państwu Anny i Rafaelle Ciatti odnowiona została łazienka, jadalnia grupy „0”, wzbogacony został kącik audiowizualny.

W roku 2008 w ramach unijnego programu zostaje otworzony IV oddział. Do przedszkola uczęszcza 94 dzieci z których 3, 4, 5-latki mogą korzystać z bezpłatnych zajęć z rytmiki, języka angielskiego oraz pomocy logopedycznej. W przedszkolu jest zatrudniona psycholog.

Począwszy od stycznia 2009 roku funkcję dyrektora przedszkola obejmuje pani mgr Elżbieta Fijałkiewicz.

Ten czas  obfitował w różnorodne przedsięwzięcia począwszy od zmian wizerunku przedszkola ( postawiono na estetykę i nowoczesność):

- coroczne remonty i modernizacje. Baza lokalowa dzięki bardzo dobrej współpracy z organem prowadzącym jest nieustannie modernizowana. Ostatnio, dzięki staraniom Pana Wójta  Jana Czubika w budynku przeprowadzono prace termomodernizacyjne, wykonano nową elewację, instalację solarną i fotowoltaiczną oraz szereg drobniejszych remontów. 

- gruntowna zmiana placu zabaw ( wyposażenie w nowoczesny, certyfikowany sprzęt).

Wyposażono  w nowe meble wszystkie sale zajęć, szatnie dzieci, pokój intendenta, kuchnię, szatnię personelu, korytarz między salami, gabinet dyrektora. Każda grupa posiada komputer z dostępem do Internetu, nowe kąciki zainteresowań do zabaw tematycznych.

Od września 2009 r. przedszkole realizowało  projekt „Edukacja przedszkolna szansą na osiągnięcie sukcesów w edukacji szkolnej dla 3-5 latków z terenu Gminy Tarnowiec”, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej. W ramach realizacji projektu prowadzone były dodatkowe zajęcia z zakresu rytmiki, języka angielskiego, konsultacje z psychologiem i logopedą oraz zajęcia sobotnie, a w 2009 r. grupa wakacyjna; dzieci wyjeżdżały do kina , muzeum, oglądały teatrzyki  w przedszkolu. Wydłużono o jedną godzinę czas pracy przedszkola. Projekt realizowany był do 30 czerwca 2011 r.

Przedszkole zostało zakwalifikowane do projektu „Z przedszkola w cyfrowy świat z programem KidSmart”, który honorowym patronatem objęła  ówczesna Minister Edukacji Narodowej Pani Katarzyna Hall. Dzięki zgłoszeniu wniosku aplikacyjnego w konkursie Program Nauczania Wczesnoszkolnego IBM- KidSmart 2010,  nasze przedszkole otrzymało nieodpłatnie  sprzęt komputerowy o wartości  4901,24 zł. Zestaw obejmuje komputer w kolorowej, bezpiecznej dla dzieci obudowie oraz oprogramowanie edukacyjne. Oprogramowanie IBM KidSmart wspiera program nauczania w zakresie podstaw matematyki, języka angielskiego oraz logicznego myślenia. Ponadto, poprzez wprowadzenie elementów nowoczesnej zabawy, urozmaica i uatrakcyjnia zdobywanie nowych umiejętności.

Jedna z sal zajęć wyposażona jest w tablicę interaktywną. Systematycznie wzbogaca się wyposażenie przedszkola w książki ( posiadamy już bogatą biblioteczkę), zabawki i pomoce dydaktyczne, zwracając się ostatnio w kierunku innowacyjnych pomocy np. roboty Photony do nauki  podstaw programowania dla najmłodszych, czy szachy japońskie. Ze względu na brak sali gimnastycznej  pomocny okazał się składany zestaw drewnianych elementów do ćwiczeń typu: drabinki, równoważnie itp.

Ze względu na dbałość o walory smakowe i zdrowotne posiłków, kuchnia przedszkolna wyposażona została w wysokiej klasy piec konwekcyjny.

Podniesieniu poziomu bezpieczeństwa dzieci i pracowników służy monitoring i domofon.

Na skutek efektywnej pracy personelu oraz działalności promocyjnej, nasze przedszkole staje się popularne w środowisku.

   Ciasteczka! Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Polityka cookies