Ogłoszenia

Zachęcamy Państwa Rodziców do współdecydownia  o sprawach przedszkola; wyrażania opinii, sugestii, pomysłów do realizacji.  Można je zgłaszać nauczycielom, dyrekcji,  poprzez skrzynkę pytań i uwag oraz e-maile na adres:

 


Proszę Państwa Rodziców o przestrzeganie zapisu Statutu Przedszkola dotyczącego przyprowadzania do przedszkola dziecka w dobrej kondycji zdrowotnej – wynika to z dbałości o dobro, zdrowie wszystkich dzieci, co jest istotne zwłaszcza w sezonie zwiększonej zachorowalności dzieci.

W przypadku, gdy zauważymy objawy chorobowe u dziecka, natychmiastowo będziemy wzywać telefonicznie Państwa  do odebrania dziecka.

Uprzejmie proszę o zrozumienie i przestrzeganie powyższych zasad.

 

 


 

Zarządzenie o podniesieniu stawki żywieniowej

                                                        Zarządzenie nr 11 /2019/20                                                                                                    

  Dyrektora  Gminnego Przedszkola w Tarnowcu  z dnia 8 maja 2020 r. w sprawie podniesienia stawki żywieniowej w Przedszkolu

 

Na podstawie art.106 ust.3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe  ( Dz. U. z 2019 r., poz.1148), działając na podstawie porozumienia z Wójtem Gminy   w Tarnowcu, obowiązujących norm żywieniowych dla dzieci w wieku przedszkolnym opracowanych   w Instytucie Żywności i Żywienia, zatwierdzonych przez Instytut Matki                       i Dziecka, orientacji w cenach rynkowych żywności, zarządzam co następuje:

  • 1

 Podniesienie dziennej stawki żywieniowej dla dzieci do wysokości 6,00 zł ( sześć zł ) od dnia 11 maja 2020 roku.

  • 2

Stawka żywieniowa obejmuje wyłącznie zakup surowców i produktów potrzebnych do przygotowania posiłków.

  • 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  • 5

Wykonanie Zarządzenia powierza się Intendentowi przedszkola.

                                                                                     Dyrektor przedszkola

                                                                                                  Elżbieta Fijałkiewicz

 


 

   Od 3 lutego br. zaczyna w przedszkolu funkcjonować nowy system do  ewidencjonowania czasu pobytu dziecka. Odbijacie Państwo zatem „nowe karty” przy nowym czytniku systemu JAMMIK - czytnik jest jeden, odbija się przy nim kartę wchodząc i na wyjście. Od 3 lutego br. obowiązuje w  rozliczeniach za usługi przedszkola Uchwała Nr XIX/131/2020 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 27 stycznia 2020 r. wprowadzająca zmianę w terminie opłat tj. płatność „z dołu”, po zakończonym miesiącu. W związku z tym, że dotąd wnosiliście Państwo opłaty „z góry” za dany miesiąc, na  początku lutego dokonane zostanie rozliczenie za miesiąc styczeń  (tj.  dokonamy ewentualnych zwrotów dla Państwa lub też niektórzy Rodzice będą być może dopłacać).

O  stanie rozliczeń będziecie Państwo informowani indywidualnie.

 

 


 

Informuję Państwa, że od 1 września br. organizacja pracy przedszkola musi być
dostosowana do zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 25 sierpnia 2020 r. dla
przedszkoli. Musimy zastosować się do wymogów i przyjąć tyle dzieci, by zapewniona
została zalecana powierzchnia pomieszczeń zbiorowego pobytu dzieci ( głównie sal zabaw).
Uzgodnione zostało z Panem Wójtem, że w młodszych grupach przyjmujemy od 1 września
br. ( do czasu złagodzenia obostrzeń) tylko te dzieci, których obydwoje rodzice pracują.
Do najstarszej grupy „zerówki" przyjęte będą wszystkie dzieci.
Za utrudnienia przepraszamy.
W załączeniu Wytyczne przeciwepidemiczne GIS z dnia 25 sierpnia 2020 r.

Elżbieta Fijałkiewicz

http://przedszkole.tarnowiec.eu/uploads/files/95_1598611231.pdf

 

 


W czwartek 22 marca obchodzimy w przedszkolu PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY.

         Bardzo prosimy (o ile jest to możliwe), by ubiór dziecka w tym dniu miał zielone, wiosenne akcenty.


 

   Ciasteczka! Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Polityka cookies