Zajęcia dodatkowe

 

Religia:
W zajęciach tych biorą udział 5,6-letnie dzieci, z gr. Smerfy I i II, których rodzice wyrażają zgodę, na udział ich dziecka w tych zajęciach .
Zajęcia odbywają się :  dwa razy w tygodniu i trwają po 30 minut.


 


powered by cmsimple.dk - template by cmsimple-styles.com