Ubezpieczenie dzieci w roku szkolnym 2019/20

 

 
W dniu 2019-05-27 10:57:08 użytkownik POL Brokers Sp. z o.o. <zwroty@polbroker.pl> napisał:

Szanowni Państwo,

zgodnie z pismem z dnia 01.10.2018 nr DWKI-WPB.5013.22.2018.BN Ministerstwa Edukacji Narodowej umowa ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) dzieci i młodzieży szkolnej jest dobrowolną umową ubezpieczenia i może być ona zawarta wyłącznie z woli rodziców. Przepisy ustawy Prawo oświatowe nie upoważniają dyrektora szkoły, jak również innych organów szkoły, do podejmowania czynności związanych z zawieraniem umów ubezpieczenia na rzecz uczniów. Także rady rodziców nie mają upoważnienia prawnego do zawierania jakichkolwiek umów, w tym umów ubezpieczenia grupowego NNW. W związku z powyższym przedstawiamy Państwu możliwość zawarcia ubezpieczenia zgodnie z wymogami zarówno MEN jak i KNF. Poniżej przesyłamy link do strony www, gdzie w prosty i łatwy sposób, całkowicie on-line, każdy rodzic może indywidualnie ubezpieczyć swoje dziecko:


www.nnw1.sug-ubezpieczeni.pl


W celu ułatwienia dostępu do ubezpieczenia NNW dla rodziców Państwa uczniów zwracamy się z prośbą o umieszczenie w/w linku na stronie internetowej Państwa placówki. 
Takie rozwiązanie jest korzystne zarówno dla Państwa, jak i dla rodziców. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości służymy pomocą.

Korzyści:

  • Szkoła nie musi podejmować decyzji dotyczących ubezpieczeń.
  • Szkoła nie będzie ubezpieczającym na polisie - nie będzie odpowiedzialna finansowo, nie będzie również zbierała składek od poszczególnych rodziców/klas.
  • Do ubezpieczenia można przystąpić on-line, bez wychodzenia z domu – bez zbędnego angażowania dyrekcji, nauczycieli, rady rodziców.
  • Wszelkie niezbędne dokumenty wysyłamy na wskazany adres e-mail.
  • Ubezpieczyć się może nawet jedna osoba.
  • Ochrona rozpocznie się od dnia następnego po przystąpieniu do ubezpieczenia i będzie obowiązywała przez cały rok kalendarzowy.
  • Rodzic decyduje o wyborze wariantu, sumie ubezpieczenia, składce i samodzielnie dokonuje płatności.
  • 7 wariantów do wyboru, różne sumy ubezpieczenia i opcje dodatkowe.
  • Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków - 24h/dobę na całym świecie.
  • Ubezpieczenie zawarte jest w opcji z szeroką tabelą uszczerbków.

Ubezpieczenie NNW szkolne jest ubezpieczeniem dobrowolnym, można mieć kilka polis NNW. W razie wypadku ubezpieczony otrzyma świadczenie z każdej polisy.

Dla Dyrektorów Szkół i Nauczycieli

W związku z ograniczeniami MEN dotyczącymi zawierania ubezpieczeń NNW uczniów przez dyrektorów placówek oświatowych i rady rodziców, pojawiły się trudności z uzyskaniem korzystnej oferty ubezpieczenia OC dyrektora szkoły i nauczycieli. POL Brokers Sp. z o.o. przygotowała specjalny program ubezpieczenia Funkcjonariuszy Publicznych, który działa już od 2011 roku i z którego korzysta kilka tysięcy urzędników. W tym roku program ubezpieczenia został rozszerzony o OC zawodowe. W związku z tym, że jako broker obsługujemy wiele placówek oświatowych, m.in. w zakresie indywidualnego ubezpieczenia NNW uczniów, uzyskaliśmy zgodę STU ERGO HESTIA na dołączenie dyrektorów szkół i nauczycieli do ubezpieczenia OC zawodowego i ochrony prawnej.

W związku z powyższym prosimy o przekazanie tej informacji osobom zainteresowanym.

O przystąpieniu do ubezpieczenia każdy pracownik decyduje indywidualnie, bez angażowania pracodawcy. Do ubezpieczenia można przystąpić w każdej chwili, 100 % on-line, bez potrzeby podpisywania deklaracji, bez dodatkowych kosztów odsyłania dokumentów oraz w wygodnej formie płatności elektronicznej. Cały proces przystąpienia nie zajmuje dłużej niż 5 minut. Do ubezpieczenia może przystąpić nawet jedna osoba.

Więcej informacji znajduje się pod linkiem https://www.sug-ubezpieczeni.pl/oferta/oc-funkcjonariuszy-publicznych

POL Brokers Sp. z o.o.
a: ul. 3 Maja 14/4, 81-747 Sopot
p: 8 500 50 60, 58 500 50 58 
e: e.chyczewska@polbroker.pl b.liss@polbroker.pl sekretariat@polbroker.pl

Niniejsza wiadomość została przekazana w imieniu POL Brokers Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie, ul. 3 Maja 14/4, 81-747 Sopot, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000044484, NIP 584-10-21-552, REGON 190837839. Kapitał zakładowy 50 000 PLN (wpłacony w całości). 
Jeżeli nie jest Pan/Pani zamierzonym i wskazanym adresatem niniejszej wiadomości, nie może Pan/Pani jej ujawniać, kopiować, dystrybuować ani też w żaden inny sposób udostępniać lub wykorzystywać. Jeżeli otrzymał/a Pan/Pani tę wiadomość przez pomyłkę prosimy o niezwłoczne poinformowanie nas o tym i o usunięcie wiadomości. 
Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. (RODO) informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest POL Brokers Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sopocie przy ul. 3 Maja 14/4. W sprawie ochrony danych osobowych można kontaktować się pod adresem e-mail sekretariat@polbroker.pl Każdej osobie, której dane przetwarzamy przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania oraz usunięcia, a nadto do żądania ograniczenia przetwarzania, jak również skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Wszelkie inne informacje, w tym o celach i podstawach przetwarzania oraz okresie przetwarzania, znajdą Państwo pod adresem www.polbroker.pl

 

 
 powered by cmsimple.dk - template by cmsimple-styles.com