Rozkład dnia

 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 2/2019/20

 DO PROTOKOŁU RADY PEDAGOGICZNEJ Z DN. 29.08.2019

 

ROZKŁAD DNIA

 

GRUPA  I   3,4 –latków „ Gumisie”  i GRUPA II  5 – latków                      „ Skrzaty”

 

6.30 – 7.30  Łączenie grup, zabawy integrujące w sali grupy III( w godz. 7.30 – 8.00 łączenie grup  I  i II w sali grupy I).

7.30- 8.30   Spotkanie z literaturą, przygotowanie pomocy do zajęć, ćw. Poranne. Zabiegi higieniczne przed śniadaniem.

8.30 – 8.45  Śniadanie.

8.45 – 9.00   Higiena jamy ustnej.

9.00 – 11.15  Zajęcia edukacyjno – wychowawcze, zabawy dydaktyczne, ruchowe, tematyczne, pobyt na świeżym powietrzu, spacery i wycieczki, imprezy okolicznościowe.

11.15 – 11.30 Zabawa ruchowa, czynności porządkowo- higieniczne, przygotowanie do obiadu.

11.30 – 12.00  Obiad.

12.00 – 13.15  Relaksacja, zabawy integracyjne, gry planszowe, konstrukcyjne, prace stymulująco – kompensujące i wychowawcze, dodatkowe zajęcia dydaktyczne, zabawy w sali lub w terenie.

13.15 – 13.30  Zabawa ruchowa, czynności porządkowe, mycie rąk.

13.30 – 13.45  Podwieczorek.

13.45 – 15.00  Zabawy spontaniczne, kwadrans na bajkę.( w godz. 14.00 – 15.00 łączenie 

                         grup I i II)

15.00 – 16.00  Grupy łączone, zabawy integracyjne w sali grupy III. Rozchodzenie się dzieci.

  

GRUPA  III 5,6 – latków „ SMERFY I"

 

6.30 – 7.30  Łączenie grup, zabawy integrujące w sali grupy III.

7.30- 8.15 Wykonywanie zadań indywidualnych, czynności porządkowo – gospodarcze, pomoc w przygotowaniu do zajęć.

8.15 – 8.30  Ćwiczenia poranne, przygotowanie do śniadania

8.30 – 9.00   Śniadanie.

9.00 – 11.15  Zintegrowana działalność edukacyjna w oparciu o podstawę programową , zajęcia i zabawy edukacyjne, zabawy ruchowe, zajęcia i zabawy w ogrodzie przedszkolnym, zajęcia i zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci, spacery i wycieczki.

11.15 – 11.30 Zabawa ruchowa, czynności porządkowo- higieniczne, przygotowanie do obiadu.

11.30 – 12.00  Obiad.

12.00  - 12.15   Higiena jamy ustnej.

12.15 -13.15  Zajęcia stymulujące i wyrównawcze, spotkanie z literaturą, zabawy i gry stolikowe, zabawy tematyczne, zabawy w terenie, dodatkowe zajęcia edukacyjne.

13.15 – 13.30  Zabawa ruchowa, czynności higieniczne przed podwieczorkiem, przygotowanie do podwieczorku.

13.30 – 13.45  Podwieczorek.

13.45 – 14.30   Zabawy kołowe ze śpiewem, spotkanie z literaturą.

14.30 – 15.00  Łączone grupy Smerfów, zabawy integracyjne.

15.00 – 16.00   Grupy łączone, zabawy integracyjne w sali grupy III. Rozchodzenie się dzieci.powered by cmsimple.dk - template by cmsimple-styles.com