Rada Rodziców Przedszkola


Przewodnicząca:  p. Monika Tomasik
Z-ca przewodniczącej:  p. Barbara Stój

Sekretarz:  p. Magdalena Mioduszewska

Skarbnik:   p. Ewelina Michalec

 

powered by cmsimple.dk - template by cmsimple-styles.com