Rada Rodziców Przedszkola

 

Przewodnicząca:  p. Monika Tomasik
Z-ca przewodniczącej:  p. Halina Kusz

Sekretarz:  p. Magdalena Buczyńska

Skarbnik:   p. Marek Gruszkoś

 powered by cmsimple.dk - template by cmsimple-styles.com