Rada Rodziców Przedszkola

 

Przewodnicząca:  p. Magdalena Wojdyła
Z-ca przewodniczącej:  p. Agata Lisowiec

Sekretarz:  p. Paulina Kogut

Skarbnik:   p. Anna Krówka

 powered by cmsimple.dk - template by cmsimple-styles.com