Rada Rodziców Przedszkola

 

Przewodnicząca:  p. Monika Tomasik
Z-ca przewodniczącej:  p. Barbara Stój

Sekretarz:  p. Katarzyna Gądek-Smyka

Skarbnik:   p. Anna Krówka

 powered by cmsimple.dk - template by cmsimple-styles.com