Ogłoszenia  

 

Zachęcamy Państwa Rodziców do współdecydownia  o sprawach przedszkola; wyrażania opinii, sugestii, pomysłów do realizacji.  Można je zgłaszać nauczycielom, dyrekcji,  poprzez skrzynkę pytań i uwag oraz  e-maile na adres: przedszkoletarnowiec@op.pl  

 
 

Proszę Państwa Rodziców o przestrzeganie zapisu Statutu Przedszkola dotyczącego przyprowadzania do przedszkola dziecka w dobrej kondycji zdrowotnej – wynika to z dbałości o dobro, zdrowie wszystkich dzieci, co jest istotne zwłaszcza w sezonie zwiększonej zachorowalności dzieci.

W przypadku, gdy zauważymy objawy chorobowe u dziecka, natychmiastowo będziemy wzywać telefonicznie Państwa  do odebrania dziecka.

Uprzejmie proszę o zrozumienie i przestrzeganie powyższych zasad.

 

                         


Na rok szkolny 2018/2019 podręczniki WSiP „ Plac zabaw” dla dzieci w wieku 3 - 6 lat

zamówione zostaną do przedszkola. Zamówienie zbiorowe jest korzystne dla rodzica. Rabat

wynosić będzie: 5% za książki 6- latka ( dodatkowo otrzymają książkę do diagnozy

przedszkolnej), 10 % za książki dzieci młodszych. Cena wyjściowa podręczników ( bez

rabatu):

 5-6 latków 119 zł

 4-latków 89 zł

 3- latków 79 zł

 


 
 

 

 

 powered by cmsimple.dk - template by cmsimple-styles.com