Ogłoszenia  

 

Zachęcamy Państwa Rodziców do współdecydownia  o sprawach przedszkola; wyrażania opinii, sugestii, pomysłów do realizacji.  Można je zgłaszać nauczycielom, dyrekcji,  poprzez skrzynkę pytań i uwag oraz  e-maile na adres: przedszkoletarnowiec@op.pl  

 
 

 

Proszę Państwa Rodziców o przestrzeganie zapisu Statutu Przedszkola dotyczącego przyprowadzania do przedszkola dziecka w dobrej kondycji zdrowotnej – wynika to z dbałości o dobro, zdrowie wszystkich dzieci, co jest istotne zwłaszcza w sezonie zwiększonej zachorowalności dzieci.

W przypadku, gdy zauważymy objawy chorobowe u dziecka, natychmiastowo będziemy wzywać telefonicznie Państwa  do odebrania dziecka.

Uprzejmie proszę o zrozumienie i przestrzeganie powyższych zasad.

                    


 

 

Informujemy, że od 11 maja br. w uzgodnieniu z organem prowadzącym przedszkole podnosimy dzienną stawkę żywieniową do 6.00 zł.  Zmiana ta podyktowana jest rosnącymi cenami produktów żywnościowych.


 

INFORMUJEMY O TEATRZYKACH W ROKU SZKOLNYM 2019/20:

  • 10 PAŹDZIERNIKA  2019 GODZ. 9.00   przedstawienie  „ STRAŻAK MACIUŚ” TEATR  LALEK  ART. CINEMA  NOWY SĄCZ. Cena: 4 zł
  • 9 GRUDNIA 2019  9.30  pt.„ KROWA KŁAMCZUCHA”  TEATR TOMCIO NOWY SĄCZ    Cena: 4 zł
  • 22 KWIETNIA 2020  9.00 „ ZŁOTY PTAK” TEATR  LALEK  ART. CINEMA  NOWY SĄCZ. Cena: 4 zł
  • 16 CZERWCA 2020 9.00 „ SMOK WAWELSKI”  TEATR  LALEK  ART. CINEMA  NOWY SĄCZ. Cena: 4 zł

 


 

   Od 3 lutego br. zaczyna w przedszkolu funkcjonować nowy system do  ewidencjonowania czasu pobytu dziecka. Odbijacie Państwo zatem „nowe karty” przy nowym czytniku systemu JAMMIK - czytnik jest jeden, odbija się przy nim kartę wchodząc i na wyjście. Od 3 lutego br. obowiązuje w  rozliczeniach za usługi przedszkola Uchwała Nr XIX/131/2020 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 27 stycznia 2020 r. wprowadzająca zmianę w terminie opłat tj. płatność „z dołu”, po zakończonym miesiącu. W związku z tym, że dotąd wnosiliście Państwo opłaty „z góry” za dany miesiąc, na  początku lutego dokonane zostanie rozliczenie za miesiąc styczeń  (tj.  dokonamy ewentualnych zwrotów dla Państwa lub też niektórzy Rodzice będą być może dopłacać).

O  stanie rozliczeń będziecie Państwo informowani indywidualnie.

Płatność za miesiąc luty br. wniesiecie Państwo do 15 marca br., korzystając z systemu Jammik – instrukcję podamy w terminie późniejszym.

 


Płatność za luty br. będzie można pobrać z aplikacji Jammik (ok. 5 marca) po  zalogowaniu się  na   konto rodzica: podanym w przedszkolu  adresem e – mail  i  numerem karty dziecka.

 

   powered by cmsimple.dk - template by cmsimple-styles.com