Ogłoszenia  

 

Zachęcamy Państwa Rodziców do współdecydownia  o sprawach przedszkola; wyrażania opinii, sugestii, pomysłów do realizacji.  Można je zgłaszać nauczycielom, dyrekcji,  poprzez skrzynkę pytań i uwag oraz  e-maile na adres: przedszkoletarnowiec@op.pl  

 
 

Proszę Państwa Rodziców o przestrzeganie zapisu Statutu Przedszkola dotyczącego przyprowadzania do przedszkola dziecka w dobrej kondycji zdrowotnej – wynika to z dbałości o dobro, zdrowie wszystkich dzieci, co jest istotne zwłaszcza w sezonie zwiększonej zachorowalności dzieci.

W przypadku, gdy zauważymy objawy chorobowe u dziecka, natychmiastowo będziemy wzywać telefonicznie Państwa  do odebrania dziecka.

Uprzejmie proszę o zrozumienie i przestrzeganie powyższych zasad.

 

  


Terminy teatrzyków w roku szkolnym 2017/18

 
 14 GRUDNIA 2017 GODZ. 9.15 „PIĘKNA I BESTIA” TEATR LALEK ART. CINEMA NOWY
SĄCZ. Cena: 4 zł
 25 KWIETNIA 2018 GODZ.9.15 „ Z EKOLOGIĄ ZA PAN BRAT” TEATR AKTORA ART.
CINEMA NOWY SĄCZ. Cena: 4 zł
 6 CZERWCA 2018 GODZ. 9.30 „ ZŁOTA RYBKA” TEATR PROFIL KRAKÓW. Cena: 4 zł

 Dni, w których Panie nauczycielki czekają na kontakty indywidualne z państwem:
 P. R. Granda – wtorek 10.00 – 10.30
 P. I. Hańba – wtorek 11.30 – 12.00
 P. B. Jakubowska – czwartek 11.30 – 12.00
 P. R. Leonkiewicz – środa 11.30 -12-00
 P. M. Wiśniowska – wtorek 11.00 -11.30
 P. W. Wojtunik – czwartek 11.30 – 12.00

10 maja br. odbędą się w przedszkolu od 9.00 warsztaty dla dzieci „Niezwykłe życie motyli”

pokaz motyli tropikalnych, opowieść o życiu motyli, fazach rozwojowych, wspólne karmienie motyli. Cena 12 zł.


 

 23 maja zorganizowany będzie wyjazd dzieci do Muzeum Kultury Szlacheckiej – dworu w

Kopytowej, gdzie oprócz zwiedzania odbędą się warsztaty malowania ceramiki.

Planowany wyjazd z parkingu przy przedszkolu :

godz. 8.35 Krasnale i Skrzaty, powrót ok. godz. 11.00,

godz. 10.05 Smerfy I i II, powrót ok.12.30.

Na wycieczkę wynajęte są gimbusy. Koszty wyjazdu pokrywa Rada Rodziców.


 

 Informujemy, że w dniu w dn. 1 czerwca br. ( piątek po Bożym Ciele) przedszkole pełni dyżur dla dzieci, których rodzice zapiszą je na listę. Zapisy do dnia 25 maja br. u Pań w grupach.

Przypominamy, że stołówka przedszkolna funkcjonować będzie w pełni, jeśli do przedszkola w tym czasie zgłosi się co najmniej 9 dzieci.

 

 


 
 

 

 

 powered by cmsimple.dk - template by cmsimple-styles.com