Ogłoszenia  

 

Zachęcamy Państwa Rodziców do współdecydownia  o sprawach przedszkola; wyrażania opinii, sugestii, pomysłów do realizacji.  Można je zgłaszać nauczycielom, dyrekcji,  poprzez skrzynkę pytań i uwag oraz  e-maile na adres: przedszkoletarnowiec@op.pl  

 
 

 

Proszę Państwa Rodziców o przestrzeganie zapisu Statutu Przedszkola dotyczącego przyprowadzania do przedszkola dziecka w dobrej kondycji zdrowotnej – wynika to z dbałości o dobro, zdrowie wszystkich dzieci, co jest istotne zwłaszcza w sezonie zwiększonej zachorowalności dzieci.

W przypadku, gdy zauważymy objawy chorobowe u dziecka, natychmiastowo będziemy wzywać telefonicznie Państwa  do odebrania dziecka.

Uprzejmie proszę o zrozumienie i przestrzeganie powyższych zasad.

                    


 

 

Informujemy, że od 1 marca br. w uzgodnieniu z organem prowadzącym przedszkole podnosimy dzienną stawkę żywieniową do 4,50 zł.  Zmiana ta podyktowana jest rosnącymi cenami produktów żywnościowych (stawka żywieniowa nie zmieniała się od  lutego 2012 roku).

 

 powered by cmsimple.dk - template by cmsimple-styles.com