Ogłoszenia  

 

Zachęcamy Państwa Rodziców do współdecydownia  o sprawach przedszkola; wyrażania opinii, sugestii, pomysłów do realizacji.  Można je zgłaszać nauczycielom, dyrekcji,  poprzez skrzynkę pytań i uwag oraz  e-maile na adres: przedszkoletarnowiec@op.pl  

 
 

Proszę Państwa Rodziców o przestrzeganie zapisu Statutu Przedszkola dotyczącego przyprowadzania do przedszkola dziecka w dobrej kondycji zdrowotnej – wynika to z dbałości o dobro, zdrowie wszystkich dzieci, co jest istotne zwłaszcza w sezonie zwiększonej zachorowalności dzieci.

W przypadku, gdy zauważymy objawy chorobowe u dziecka, natychmiastowo będziemy wzywać telefonicznie Państwa  do odebrania dziecka.

Uprzejmie proszę o zrozumienie i przestrzeganie powyższych zasad.

 

  


Terminy teatrzyków w roku szkolnym 2017/18

 
 14 GRUDNIA 2017 GODZ. 9.15 „PIĘKNA I BESTIA” TEATR LALEK ART. CINEMA NOWY
SĄCZ. Cena: 4 zł
 25 KWIETNIA 2018 GODZ.9.15 „ Z EKOLOGIĄ ZA PAN BRAT” TEATR AKTORA ART.
CINEMA NOWY SĄCZ. Cena: 4 zł
 6 CZERWCA 2018 GODZ. 9.30 „ ZŁOTA RYBKA” TEATR PROFIL KRAKÓW. Cena: 4 zł

 Dni, w których Panie nauczycielki czekają na kontakty indywidualne z państwem:
 P. R. Granda – wtorek 10.00 – 10.30
 P. I. Hańba – wtorek 11.30 – 12.00
 P. B. Jakubowska – czwartek 11.30 – 12.00
 P. R. Leonkiewicz – środa 11.30 -12-00
 P. M. Wiśniowska – wtorek 11.00 -11.30
 P. W. Wojtunik – czwartek 11.30 – 12.00

 W piątek 21 marca obchodzimy w przedszkolu PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY. Bardzo prosimy ( o ile jest to możliwe), by ubiór dziecka w tym dniu miał zielone, wiosenne akcenty.
 

               Informujemy, że w okresie szkolnej przerwy świątecznej 29 (czwartek) i 30 (piątek) marca i 3 (wtorek) kwietnia br. przedszkole pełni dyżur dla dzieci, których rodzice zapiszą je na listę. Prosimy o dokonywanie zapisów do dnia 23 marca. Przypominamy, że stołówka przedszkolna funkcjonować będzie w pełni, jeśli do przedszkola w tym czasie zgłosi się co najmniej 9 dzieci.

 


 Nabór dzieci do przedszkola na rok szkolny 2018/19 odbywać się będzie

od 28 lutego – do 13 marca br.

 Rodzice dzieci już uczęszczających do

przedszkola składają w dn. 20 – 27 lutego br. deklarację o kontynuowaniu

wychowania przedszkolnego w naszym przedszkolu. 


 
 

 

 

 powered by cmsimple.dk - template by cmsimple-styles.com