Ogłoszenia  

 

Zachęcamy Państwa Rodziców do współdecydownia  o sprawach przedszkola; wyrażania opinii, sugestii, pomysłów do realizacji.  Można je zgłaszać nauczycielom, dyrekcji,  poprzez skrzynkę pytań i uwag oraz  e-maile na adres: przedszkoletarnowiec@op.pl  

 
 

Proszę Państwa Rodziców o przestrzeganie zapisu Statutu Przedszkola dotyczącego przyprowadzania do przedszkola dziecka w dobrej kondycji zdrowotnej – wynika to z dbałości o dobro, zdrowie wszystkich dzieci, co jest istotne zwłaszcza w sezonie zwiększonej zachorowalności dzieci.

W przypadku, gdy zauważymy objawy chorobowe u dziecka, natychmiastowo będziemy wzywać telefonicznie Państwa  do odebrania dziecka.

Uprzejmie proszę o zrozumienie i przestrzeganie powyższych zasad.

 

                         


 

INFORMUJEMY O TEATRZYKACH W ROKU SZKOLNYM 2018/19:

  • 24 WRZEŚNIA 2018 GODZ. 9.30   przedstawienie  „Jestem królem zamku” TEATRU KURTYNA KRAKÓW   tematyka profilaktyczna (opłacone przez Gminę Tarnowiec)
  • 9 PAŹDZIERNIKA  2018 GODZ. 9.00   przedstawienie  „ Smok wawelski” TEATR  LALEK  ART. CINEMA  NOWY SĄCZ. Cena: 4 zł
  • 10 GRUDNIA 2018  10.00  pt.„ KRÓLOWA ŚNIEGU”  STUDIO                       
     „ SZTUKA”  TRZEBINIA. Cena: 4 zł
  • 26 MARCA 2019   od GODZ. 9.00  „KOLOROWE EKSPERYMENTY ” WARSZTATY CHEMICZNE” dla grup Smerfów i Skrzatów ( praca w fartuszkach, rękawicach
    i okularach). Cena : 7 zł od dziecka.
  • 4 KWIETNIA 2019  9.30 „ WYJĄTKOWY GOŚĆ”  TEATR  BAJKA  STARY SĄCZ. Cena: 4 zł
  • 18 CZERWCA 2019 9.00 „ CALINECZKA”  TEATR  LALEK  ART. CINEMA  NOWY SĄCZ. Cena: 4 zł

  

 

 


 

Nabór dzieci do przedszkola na rok szkolny 2019/20 odbywać się będzie od 28 lutego – do 13 marca br.

Rodzice dzieci już uczęszczających do przedszkola składają w dn. 20 – 27 lutego br. deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w naszym przedszkolu.

  


 

Serdeczne podziękowania za udział w akcji „Góra Grosza”

Dziękujemy naszym Przedszkolakom i ich Rodzicom za udział w XIX ogólnopolskiej akcji „Góra Grosza”. W tej edycji zebraliśmy 286,79 zł., co
w przeliczeniu na 1 dziecko daje nam 2,98 zł.


 

Informujemy, że od 1 marca br. w uzgodnieniu z organem prowadzącym przedszkole podnosimy dzienną stawkę żywieniową do 4,50 zł.  Zmiana ta podyktowana jest rosnącymi cenami produktów żywnościowych (stawka żywieniowa nie zmieniała się od  lutego 2012 roku).

 


W czwartek 21 marca br. obchodzimy w przedszkolu pierwszy dzień wiosny. Bardzo prosimy (o ile jest to możliwe), by ubiór dziecka w tym dniu miał zielone, wiosenne akcenty.


26 marca br. (tj. wtorek) po godz. 9.00 odbędą się w przedszkolu warsztaty chemiczne dla dzieci                z grup Skrzatów i Smerfów pt. „ Kolorowe eksperymenty ”   (praca w fartuszkach, okularach  i rękawiczkach). Cena warsztatów: 7 zł od dziecka. 

 Dla najmłodszych dzieci  z grupy Krasnali odbędzie się pokaz „ Chemiczne 

czary”  w cenie 5 zł.powered by cmsimple.dk - template by cmsimple-styles.com