Ogłoszenia  


Zachęcamy Państwa Rodziców do współdecydownia  o sprawach przedszkola; wyrażania opinii, sugestii, pomysłów do realizacji.  Można je zgłaszać nauczycielom, dyrekcji,  poprzez skrzynkę pytań i uwag oraz  e-maile na adres: przedszkoletarnowiec@op.pl  
Proszę Państwa Rodziców o przestrzeganie zapisu Statutu Przedszkola dotyczącego przyprowadzania do przedszkola dziecka w dobrej kondycji zdrowotnej – wynika to z dbałości o dobro, zdrowie wszystkich dzieci, co jest istotne zwłaszcza w sezonie zwiększonej zachorowalności dzieci.

W przypadku, gdy zauważymy objawy chorobowe u dziecka, natychmiastowo będziemy wzywać telefonicznie Państwa  do odebrania dziecka.

Uprzejmie proszę o zrozumienie i przestrzeganie powyższych zasad.

 Informujemy, że od pierwszego lutego br. dzienna stawka żywieniowa przedszkola wynosi 4,00zł (uzgodniono z organem prowadzącym).
Zmiana ta podyktowana jest rosnącymi cenami produktów żywnościowych.Terminy teatrzyków w roku szkolnym 2017/18


 14 GRUDNIA 2017 GODZ. 9.15 „PIĘKNA I BESTIA” TEATR LALEK ART. CINEMA NOWY
SĄCZ. Cena: 4 zł
 25 KWIETNIA 2018 GODZ.9.15 „ Z EKOLOGIĄ ZA PAN BRAT” TEATR AKTORA ART.
CINEMA NOWY SĄCZ. Cena: 4 zł
 6 CZERWCA 2018 GODZ. 9.30 „ ZŁOTA RYBKA” TEATR PROFIL KRAKÓW. Cena: 4 zł

 Dni, w których Panie nauczycielki czekają na kontakty indywidualne z państwem:
 P. R. Granda – wtorek 10.00 – 10.30
 P. I. Hańba – wtorek 11.30 – 12.00
 P. B. Jakubowska – czwartek 11.30 – 12.00
 P. R. Leonkiewicz – środa 11.30 -12-00
 P. M. Wiśniowska – wtorek 11.00 -11.30
 P. W. Wojtunik – czwartek 11.30 – 12.00

Przedszkolny konkurs plastyczny

,,Kartka Bożonarodzeniowa’’ 

Do udziału w konkursie zapraszamy wszystkie chętne dzieci. 

Regulamin konkursu: 
1) Format prac: kartki nadające się do wysłania w kopercie, pojedyncze lub składane.

2) Techniki plastyczne dowolne (malowanie, wyklejanie, wydrapywanie, formy graficzne, techniki mieszane, itp.)

3) Jury oceni: pomysł, oryginalność, wykonanie, estetykę.

4) Prace prosimy składać  do 12 grudnia 2017 r


     5 grudnia ok. godz. 9.00 odwiedzi przedszkole  Święty Mikołaj.

Po 15-minutowym spotkaniu z wszystkimi dziećmi w dużej sali,  gość rozdawał będzie

dzieciom prezenty grupami (najpierw Krasnalom, potem Skrzatom, Smerfom II, Smerfom I).

Podczas wręczania prezentu robione będą zdjęcia ( firma PRO ART z Rzeszowa).


 

     14 grudnia o  godz.. 9.15 odbędzie się przedstawienie kukiełkowe pt.  „Piękna i bestia”  

teatru  lalek   Art. Cinema  Nowy Sącz. Cena: 4 zł

 


      Dnia 22 grudnia o godz. 12.30 odbędzie się w każdej grupie Uroczystość Wigilijna,

na którą serdecznie zapraszamy Rodziców wybranych do Rad Oddziałowych (tzw. trójek).


   Informujemy, że w okresie szkolnej przerwy świątecznej      27-29 XII  2017r.

przedszkole pełni dyżur dla dzieci, których rodzice zapiszą je na listę.

Zapisy do dnia 19 grudnia u Pań w grupach.

Przypominamy, że stołówka przedszkolna funkcjonować będzie w pełni,

jeśli do przedszkola w tym czasie zgłosi się co najmniej 9 dzieci.
powered by cmsimple.dk - template by cmsimple-styles.com