Ogłoszenia  


Zachęcamy Państwa Rodziców do współdecydownia  o sprawach przedszkola; wyrażania opinii, sugestii, pomysłów do realizacji.  Można je zgłaszać nauczycielom, dyrekcji,  poprzez skrzynkę pytań i uwag oraz  e-maile na adres: przedszkoletarnowiec@op.pl  
Proszę Państwa Rodziców o przestrzeganie zapisu Statutu Przedszkola dotyczącego przyprowadzania do przedszkola dziecka w dobrej kondycji zdrowotnej – wynika to z dbałości o dobro, zdrowie wszystkich dzieci, co jest istotne zwłaszcza w sezonie zwiększonej zachorowalności dzieci.

W przypadku, gdy zauważymy objawy chorobowe u dziecka, natychmiastowo będziemy wzywać telefonicznie Państwa  do odebrania dziecka.

Uprzejmie proszę o zrozumienie i przestrzeganie powyższych zasad.

 Informujemy, że od pierwszego lutego br. dzienna stawka żywieniowa przedszkola wynosi 4,00zł (uzgodniono z organem prowadzącym).
Zmiana ta podyktowana jest rosnącymi cenami produktów żywnościowych.
  W roku szkolnym 2017/18 obowiązywać będą w przedszkolu podręczniki:

„ Kolorowy start” Trzylatek. Wydawnictwo MAC EDUKACJA. Autor : Wiesława Żaba - Żabińska pomarańczowa teczka

„ Kolorowy start” Czterolatek. Wydawnictwo MAC EDUKACJA. Autor : Wiesława Żaba – Żabińska zielona teczka

„ Kolorowy start” dla pięciolatków. Wydawnictwo MAC EDUKACJA. Autor : Wiesława Żaba – Żabińska różowa teczka

„ Kolorowy start” z plusem. Wydawnictwo MAC EDUKACJA. Autor : Wiesława Żaba - Żabińska (dla dzieci sześcioletnich z grup Smerfy I i Smerfy II) niebieska teczka.

W podręczniki zaopatrujecie się Państwo we własnym zakresie. Ubezpieczenie dzieci na rok szkolny 2017/18 wynosi 37 zł. Kwotę tę można wpłacać u nauczycielek grup do 18 września.powered by cmsimple.dk - template by cmsimple-styles.com