Kalendarz Organizacji Pracy Przedszkola

 

 

KALENDARZ ORGANIZACJI PRACY

GMINNEGO PRZEDSZKOLA W TARNOWCU

ROK SZKOLNY 2019/20

 

Gminne Przedszkole w Tarnowcu funkcjonuje CAŁY ROK SZKOLNY, który rozpoczyna się  z dniem 1 września każdego roku a kończy z dniem 31 sierpnia następnego roku.

WYJĄTEK STANOWIĄ:

  • przerwy ustalone z ważnych przyczyn ( awaria, remont),
  • dni ustawowo wolne od pracy:

Wszystkich Świętych ………………………… 1 XI 2019 r. ( piątek)

Narodowe Święto Niepodległości …………… 11 XI 2019 r. ( poniedziałek)

Boże Narodzenie  …………………………….. 25, 26 XII 2019 r. (  środa, czwartek)

Nowy Rok     …………………………………   1 I 2020 r. ( środa)

Trzech Króli …………………………………   6 I 2020 r. ( poniedziałek)

Poniedziałek Wielkanocny  …………………   13 IV 2020 r.

Święto Pracy  ………………………………..    1 V 2020 r. (piątek)

Boże Ciało      ………………………………...  11 VI 2020 r. ( czwartek)

W okresie szkolnych przerw przedświątecznych, ferii zimowych i wiosennych – przedszkole funkcjonuje BEZ PRZERW, jedynie ze względu na zmniejszoną liczbę dzieci uczęszczających w tych okresach USTALONY ZOSTAJE DYŻUR w oparciu o liczbę zgłoszonych wcześniej przez rodziców dzieci.

1.

 

Rozpoczęcie roku przedszkolnego

2 września 2019 r.

 

2.

 

Zimowa przerwa świąteczna - dyżury

23 – 31 grudnia 2019 r.

3.

 

Ferie zimowe - dyżury

13   – 26  stycznia  2020 r.

4.

Wiosenna przerwa świąteczna – dyżury

 

9 – 14 kwietnia 2020 r.

5.

 

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych

26 czerwca 2020 r.

6.

Dyżur po zakończeniu roku szkolnego

29 – 30 czerwca 2020 r.

7.

 

FERIE LETNIE

1  – 31 lipca 2020 r.

8.

 

Wakacyjny dyżur przedszkola

3– 31 sierpnia 2020 r.

 powered by cmsimple.dk - template by cmsimple-styles.com