Kadra Naszego Przedszkola

 

   ”Szczęśliwe jest dziecko, które odnajduje na każdym etapie wychowawcę zdolnego do udzielenia mu pomocy w stopniowym zdobywaniu sił i zapału koniecznych do wypełnienia jego ludzkiego przeznaczenia.”
 
Personel przedszkola stanowi wykwalifikowana kadra pedagogiczna
i pracownicy obsługi. 

 

   Nauczycielki wspierają rozwój psychofizyczny dziecka, jego zdolności
i zainteresowania. Respektują prawa dziecka i szanują jego godność. 
Wychowawczynie stosują twórcze i nowoczesne metody nauczania
i wychowania, otaczają opieką każdego ze swoich wychowanków
i utrzymują dobry kontakt z ich rodzicami. Rodzice zaś mają możliwość codziennego kontaktu z nauczycielem swojego dziecka. Mogą też zobaczyć swoje dziecko na tle grupy podczas zajęć otwartych czy spotkań i uroczystości rodzinnych tj. np. Jasełka, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Rodziny. 
Nauczycielki nieustannie podnoszą swoje kwalifikacje, dokształcają się
i zdobywają nowe umiejętności pracy z dziećmi.Kadra Przedszkola to:


PANI DYREKTOR - mgr Elżbieta Fijałkiewicz

NAUCZYCIELKI PROWADZĄCE:
mgr Irena Hańba
mgr Renata Granda
mgr Bogumiła Jakubowska
mgr Marta Wiśniowska
mgr Renata Leonkiewicz
mgr Wioleta Wojtunik

W pracy dydaktyczno – wychowawczej nauczycielom grupy najmłodszej pomaga:
Marta Tomasik - pomoc nauczyciela

ZAJĘCIA DODATKOWE W PRZEDSZKOLU PROWADZĄ:

religię –  mgr Teresa Wyderka
j. angielski - mgr Anna Zięba 

SMACZNE POSIŁKI PRZYGOTOWUJĄ:

Magdalena Buba – szefowa kuchni
Maria Grzesiak – kucharka
Janina Sikora - pomoc kuchenna

Małgorzata Lidwin- pomoc kuchenna

Pracę intendentki wykonuje Pani Małgorzata Pękala, natomiast nad czystością w przedszkolu czuwa Pani Lidia Żurad.

powered by cmsimple.dk - template by cmsimple-styles.com