Historia

Placówka wychowania przedszkolnego w Tarnowcu rozpoczęła swoją działalność 1 września 1970 r. w budynku Szkoły Podstawowej. Otwarcia dokonała dyrektor Janina Radoń, która jako jedyna siła pedagogiczna rozpoczęła tamże pracę. Początkowo przedszkole było czynne 5 godzin dziennie z wydawanym 1 posiłkiem gorącym. W roku 1974 nastąpiło przeniesienie przedszkola do wyremontowanego starego budynku szkolnego. Pracę przedszkola przedłużono do 9 godzin dziennie. 
W dalszych latach przedszkole zostaje przemianowane na dwuoddziałowe typu wiejskiego. W roku 1982 po przejściu na emeryturę p. Janiny Radoń stanowisko dyrektora obejmuje p. Krystyna Michalska. Dzięki staraniom nowej pani dyrektor polepszeniu ulega baza materiałowa (m. in. bieżąca ciepła
i zimna woda, nowe, estetyczne sanitariaty, nowe okna, meble kuchenne, szatnia grupy młodszej, zabawki, sprzęt ogrodowy) . W związku z potrzebą środowiska na zwiększenie w przedszkolu miejsc dla dzieci, we wrześniu 1988 powstaje dodatkowo trzeci oddział. W 2002 r. po przejściu dyrektor  K. Michalskiej na emeryturę stanowisko to  obejmuje p. Teresa Polak. Pod jej kierownictwem, przy współpracy z Radą Gminy z panem Wójtem Krzysztofem Szajnickim na czele przedszkole zyskuje nowy, świeży wygląd. Zmieniony zostaje dach, elewacja zewnętrzna, zainstalowane zostaje centralne ogrzewanie, wyremontowano sale zabaw, zaś do stołówki zakupiono nowoczesny sprzęt kuchenny. Dzięki funduszom sponsorów Państwu Anny 
i Rafaelle Ciatti odnowiona została łazienka, jadalnia grupy „0”, wzbogacony został kącik audiowizualny. Działania związane z modernizacją naszej placówki realizowane są w chwili obecnej i będą kontynuowane wraz 
z rosnącymi potrzebami.

W roku 2008 w ramach unijnego programu zostaje otworzony IV oddział. Do przedszkola uczęszcza 94 dzieci z których 3, 4, 5-latki mogą korzystać 
  z bezpłatnych zajęć z rytmiki, języka angielskiego oraz pomocy logopedycznej. W przedszkolu jest zatrudniona psycholog.

Począwszy od stycznia 2009 roku funkcję dyrektora przedszkola obejmuje pani mgr Elżbieta Fijałkiewicz.

Na skutek efektywnej pracy personelu oraz działalności promocyjnej, nasze przedszkole staje się popularne w środowisku.  

powered by cmsimple.dk - template by cmsimple-styles.com