8 zasad Rodzica wspierające rozwój dziecka

 

  1. Szanuje potrzeby swoich dzieci. Stara się zaspokajać je nie zapominając o potrzebach własnych i innych członków rodziny
  2. Daje odczuć dziecku, że wszystkie jego emocje są akceptowane, także te trudne.  Natomiast nie akceptuje szkodliwych zachowań podyktowanych np. złością. Pokazuje jak radzić sobie z emocjami nie krzywdząc innych
  3. Przyznaje dzieciom prawo do samodzielnego rozwiązywania problemów
  4. Pozwala na dokonywanie własnych wyborów i ponoszenie ich konsekwencji – oczywiście wyjątkiem są sytuacje zagrożenia zdrowia lub życia dziecka i innych osób
  5. Zachęca dzieci do współpracy i pomocy, robiąc to z szacunkiem
  6. Stwarza warunki do słuchania empatycznego, czyli słuchając stara się wejść w świat dziecka, z intencją poznania go i zrozumienia, bez przykładania własnych miar i pochopnego oceniania
  7. Jest nastawiony na dialog, wspólne rozwiązywanie kwestii spornych, negocjowanie i wypracowywanie rozwiązań korzystnych dla każdego członka rodziny
  8. Zdaje sobie sprawę, z tego, że problemy w rodzinie muszą wystąpić, ponieważ niesie je ze sobą życie. Jest gotowy szukać dla nich twórczych rozwiązań

Dlaczego warto być wspierającym rodzicem?

Dziecko doświadczające akceptacji, szacunku i wsparcia ze strony rodziców bardzo szybko, w ten sam sposób odwdzięcza się światu. Gdy pozwolimy dziecku doświadczać konsekwencji swoich wyborów, nauczymy je brania odpowiedzialności za swoje decyzje. Kierując się zasadami rodzica wspierającego stworzymy człowieka aktywnie uczestniczącego w rozwiązywaniu problemów. Osobę współpracująca, która potrafi negocjować, troszczy się o dobro innych, jednocześnie szanując własne granice i potrzeby. Wspaniały obraz, prawda?

Czy trudno jest być rodzicem wspierającym?

To zależy. Od tego jak daleko nasze rodzicielstwo odeszło od prezentowanego obrazu. Być może niektóre z przedstawionych zasad, są nam bliskie i stosujemy je w codziennym życiu. Niektóre zaś są dla nas nowością i nad wyrobieniem w sobie takiej postawy będziemy musieli popracować.

Niezależnie od tego jak nam blisko lub daleko do rodzica wspierającego, pamiętajmy:

  • Tak, to wymaga wysiłku, jak każda praca nad sobą
  • Mamy prawo do błędów i ich naprawiania – jeśli odejdziemy od zasad rodzica wspierającego zawsze możemy do nich wrócić.

 powered by cmsimple.dk - template by cmsimple-styles.com