Ćwiczenia koordynacji wzrokowo-ruchowej


 
Koordynacja wzrokowo-ruchowa jest to w najprostszym tłumaczeniu - umiejętność łączenia tego, co widzi oko z tym, co wykonuje ręka (przeniesienie obrazu graficznego na ruch)                                       
Dobra koordynacja wzrokowo-ruchowa jest niezbędna do wykonywania wielu codziennych czynności takich jak: pisanie, rysowanie, manipulowanie, ćwiczenia gimnastyczne czy nawet ubieranie lub inne czynności samoobsługowe.                                                                                                                                              
U dzieci w wieku przedszkolnym zaburzona koordynacja wzrokowo-ruchowa objawia się małą (słabą) precyzją ruchów i trudnościami w czasie wykonywania prostych zadań.
Dzieci z zaburzoną lub słabo rozwiniętą koordynacją wzrokowo-ruchową mają trudności w zakresie:

 • ubierania się,
 • prawidłowego chwytania i rzucania piłki,
 • utrzymywania równowagi przy staniu na jednej nodze, skakania, przechodzenia przez przeszkody,
 • posługiwania się podstawowymi narzędziami i przedmiotami codziennego użytku (wkładanie klucza do zamka, wiązania sznurowadeł, jedzenia)
 • wykonywania prac plastycznych takich jak: rysowanie, wycinanie, wydzieranie, naklejanie,
 • nauki pisania (utrzymywanie się w liniaturze zeszytu, silny nacisk ołówka lub długopisu - za silne napięcia mięśniowe),
 • zabaw manipulacyjnych.

Propozycje ćwiczeń dla dzieci młodszych:

 1. Układanie :
  • układanie z koralików, klocków, mebli, pojazdów, drzew, roślin, budowli, figur;
  • układanie z patyczków: płotów, drabin, domów, kwiatów;
  • z tasiemki, z różnokolorowej wełny: dywaników, kilimków, frędzli;
  • z elementów mozaiki geometrycznej- postaci ludzi i zwierząt;
  • układanie z różnorodnych materiałów i elementów określonych scenek rodzajowych np. z liści, owoców, kory, giętkiego tworzywa.
 2. Dobieranie do konturów figur geometrycznych takich samych figur i nałożenie na wzór (wszelkiego rodzaju układanki geometryczne, nakładanki).
 3. Przedstawianie figur geometrycznych w zmienionych układach:
  • układanie kompozycji figur geometrycznych wg wzoru i z pamięci;
  • graficzne odtwarzanie kompozycji geometrycznych przy pomocy rysunku i stempli;
 4. Malowanie:
  • Tworzenie i odwzorowywanie różnych kompozycji – szlaczków, prostych przedmiotów;
  • kompozycji postaci człowieka, pojazdów, przedmiotów, domów;
  • malowanie jednocześnie obydwoma rękami na dużym arkuszu przypiętym do tablicy lub podłogi;
  • malowanie palcami na przemian ruchem spokojnym, swobodnym;
  • zamalowywanie całej powierzchni kartki;
  • malowanie palcem (na całej powierzchni różnokolorowych linii poziomych i pionowych);
  • malowanie pędzlem linii prostych i łamanych, splątanych nici, kłębuszków, chmurek, zawijańców , linii ;
  • malowanie pęczkiem waty - duże i małe chmury, kałuże itd.
  • zamalowywanie dużych konturowych rysunków, przedmiotów;
  • malowanie flamastrami - zamalowywanie określonym kolorem;
  • zamalowywanie powierzchni konturów np. kwiatów, domów;
 5. Rysowanie:
  • rysowanie kredą na tablicy i dużych arkuszach rozłożonych na podłodze;
  • kreślenie patykiem na mokrej, gęsto pokrytej farbą klejową powierzchni;
  • rysowanie świecą, tuszem;
  • rysowanie w rytm muzyki;
 6. Wydzieranie/ wycinanie;
  • łatwych kształtów np. pasków, piłek, baloników, kolorowych liści itp.
  • Kompozycja z kolorowych pasków, kół, kwadratów, prostokatów;
 7. Stemplowanie:
  • tworzenie różnych kompozycji - szlaczków;
  • kompozycji postaci człowieka, pojazdów, przedmiotów, domów;
 8. Ćwiczenia na materiale obrazkowym:
  • układanki obrazkowe (stopniowanie trudności);
  • układanie obrazka z części według wzoru;
  • uzupełnianie brakującej części obrazka;
  • dobieranie par jednakowych obrazków (dobieranki, loteryjki, domino obrazkowe),
  • układanie ciągów powtarzających się klocków, zabawek, obrazków;
  • rozpoznawanie zmian ilościowych i jakościowych w układach elementów – (zabawa " Co się zmieniło?" "Co zmieniło miejsce” „Czego brakuje” „Czego za dużo”)

Propozycje ćwiczeń dla dzieci starszych;

 1. Ćwiczenia w marszu:
  • marsz na palcach;
  • marsz chodem bociana;
  • marsz wokół sali z ćwiczeniem w reagowaniu na sygnał słowny: stój, naprzód;
 2. Ćwiczenia w biegu:
  • bieg z podskokami,
  • przylot i odlot bocianów - bieg w określonym kierunku, poruszając się falistym ruchem z rozkrzyżowanymi ramionami;
 3. Ćwiczenia na równoważni (zaczynamy od powierzchni płaskiej , aż do podwyższenia np.: ławeczka):
  • chodzenie wolno do przodu;
  • posuwanie się do tyłu;
  • posuwanie się bokiem;
  • obracanie się na ławeczce;
  • przeskoki zawrotne;
 4. Zabawy skoczne:
  • tematyka dowolna;
  • skoki jedno i obunóż;
  • skoki przez przeszkody płaskie, aż do podwyższonych;
  • skoki z przyborami;
 5. Zabawy z woreczkami:
  • rzucanie i chwyt woreczka obiema rękami;
  • rzucanie i chwyt woreczka jedną ręką;
  • rzucanie i chwytanie woreczka w ruchu itd.
 6. Kreślenie dużych płynnych linii:
  • Palcem ( przyborem) w powietrzu;
  • patykiem na piasku;
  • kolorową kredą na tablicy, na asfalcie;
  • kredkami na dużych arkuszach;
  • farbami na większych płaszczyznach.
 7. Obrysowywanie gotowych szablonów o prostych kształtach np. koło, kwadrat, romb, trójkąt;
 8. Rysowanie szlaczków na kratkowanym papierze;
 9. Rysowanie po konturach, łączenie punktów,
 10. Malowanie palcami.
 11. Łączenie kolorową kredką wyznaczonych punktów.
 12. Zagadki rysunkowe.
 13. Labirynty.
 14. Wycinanki różnego typu.
 15. Kopiowanie obrazków przez kalkę techniczną lub z użyciem pisaków sucho ścieralnych na folii;.
 16. Lepienie z plasteliny, masy solnej, modeliny;
 17. Gry zręcznościowe.

Ważne:
 

Aby ćwiczenia spełniły swoją rolę, rodzice powinni przestrzegać następujących zasad:

 • stosowane ćwiczenia muszą być różnorodne i urozmaicone,
 • żadne ćwiczenie nie powinno trwać dłużej niż 10 minut,
 • ćwiczenie należy przerwać w momencie, gdy dziecko jest zmęczone, grymasi,
 • w razie trudności dziecku należy pomóc w wykonaniu ćwiczenia,
 • zawsze należy ćwiczenia doprowadzać do końca,
 • ćwiczenia wymagają spokojnej, miłej atmosfery bez popędzania, nerwów i podniesionego głosu;

wykorzystywać należy naturalne sytuacje w czasie codziennych zabaw, zajęć, spacerów lub czynnościpowered by cmsimple.dk - template by cmsimple-styles.com